Reklamační řád

Reklamační řád

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí tímto reklamačním řádem  ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. ( Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. ( Zákon o ochraně spotřebitele).

1) Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od přepravce.

2) Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení veškeré odborné péče.

3) Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

4) Při zjištění rozdílu v množství, nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu ( daňový doklad, dodací list) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu.

5) Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtě uvedené v článku 4. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a nárok, který v důsledku jejich výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některé z těchto nároků:

a) odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,

b) dodání chybějícího množství zboží v případě zjištění rozdílu mezi údaji v předávacím dokladu ( daňový doklad, dodací list) a skutečně dodaným zbožím,

c) přiměřenou slevu z kupní ceny.

6) K reklamaci je kupující poviněn ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.

7) Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:

a) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění,

b) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.


Doufáme, že budete s naší nabídkou parfémů spokojeni a děkujeme za Vaše případné objednávky.
V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat: info@parfemy-galeona.cz
 
 
 
 
 

 
 


 


Kabelky Galeona *** Avon Katalog ***

obchodhracek.cz-Internetový obchod hraček pro kluky a holky

***